De regio’s van Canada zijn ingedeeld in provincies en territoria. Toen Canada in 1867 werd gevormd, maakten drie provincies deel uit van het Britse deel van Canada, namelijk New Brunswick, Nova Scotia en de Province of Canada (destijds de provincie die later werd opgedeeld in Ontario en Québec).

Het grootste verschil tussen de provincies en de territoria is dat de provincies de grondwettelijke macht zelf uitvoeren, terwijl de territoria onder het directe gezag van het Canadese parlement vallen. Historisch gezien werden de territoria vooral bestuurd door federale ambtenaren. De laatste decennia heeft in het bestuur van deze regio’s een grote decentralisatie plaatsgevonden, waardoor de besluitvorming meer lokaal wordt uitgevoerd.

Voor jouw gemak op deze website hebben we Canada opgesplitst in Oost-Canada en West-Canada.

Provincies en territoria van Canada

West-Canada

Op vakantie naar West-Canada, regio's van Canada

Oost-Canada

Op vakantie naar Oost-Canada, regio's van Canada

De Canadese territoria

De drie regio’s die territoria worden genoemd zijn:

  • Northwest Territories
  • Nunavut
  • Yukon

Dichtbevolkte regio’s van Canada

Wanneer je de kaart van Canada bekijkt, zal het je opvallen dat vrijwel alle grote steden in het Zuiden, vlak bij de Amerikaanse grens zijn gelegen. Hierdoor is het grootste deel van de Canadese bevolking geconcentreerd in het zuidelijke deel van het land. Dit betekent tevens dat de noordelijk gelegen gebieden niet of nauwelijks bevolkt zijn. Op een paar middelgrote steden na, zijn er in het Noorden uitsluitend kleine nederzettingen.

De dichtst bevolkte gebieden liggen tussen Québec stad Windsor, ON, langs de St. Lawrence River en rond de grote meren, Lake Ontario en Lake Erie. Ook in West-Canada is er een grote concentratie van bevolking in Vancouver en Victoria in British Columbia.